Συμπληρώστε το email σας για να εγγραφείτε στο Newsletter της Sunergy.
 
Email:

 
 

  ΕΡΓΑ
 
'Εργα Sunergy

Μεγάλη Στέρνα 733 -149.5 kWp >>NEXT>>
Ο φωτοβολταϊκός σταθμός  συνδέθηκε στο δίκτυο ηλεκτροδότησης  στις 15 Σεπτεμβρίου 2011. Στη μονάδα χρησιμοποιήθηκαν   μονοκρυσταλλικά στοιχεία της εταιρείας Sungate και  μετατροπείς της εταιρείας Refusol.
Μεγάλη Στέρνα 331 - 152 kWp >>NEXT>>
Ο φωτοβολταϊκός σταθμός  συνδέθηκε στο δίκτυο ηλεκτροδότησης  στις 17 Μαίου 2011. Στη μονάδα χρησιμοποιήθηκαν   μονοκρυσταλλικά στοιχεία της εταιρείας Sungate και  μετατροπείς της εταιρείας Refusol.
Μεγάλη Στέρνα 744 - 149.6 kWp >>NEXT>>
Ο φωτοβολταϊκός σταθμός  συνδέθηκε στο δίκτυο ηλεκτροδότησης  στις 21 Ιανουαρίου 2011. Στη μονάδα χρησιμοποιήθηκαν   μονοκρυσταλλικά στοιχεία της εταιρείας Sungate και  μετατροπείς της εταιρείας Refusol.
Μεγάλη Στέρνα 785 - 149.6 kWp >>NEXT>>
Ο φωτοβολταϊκός σταθμός  συνδέθηκε στο δίκτυο ηλεκτροδότησης  στις 2  Δεκεμβρίου 2010. Στη μονάδα χρησιμοποιήθηκαν   μονοκρυσταλλικά στοιχεία της εταιρείας Sungate και  μετατροπείς της εταιρείας Refusol.
Μεγάλη Στέρνα 313 - 1 MWp >>NEXT>>
Η σύνδεση της μονάδας στο ελληνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης πραγματοποιήθηκε στις 22  Ιανουαρίου του 2010. Σε αυτό τον σταθμό χρησιμοποιήθηκαν μονοκρυσταλλικά  πλαίσια  της εταιρείας BP και μετατροπείς  της εταιρίας RefuSol.
Μεγάλη Στέρνα 330 - 150 kWp >>NEXT>>
Υπαίθρια εγκατάσταση που κατασκευάστηκε από εμάς σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιήθηκαν   πολυκρυσταλλικά πλαίσια της εταιρείας BP και μετατροπείς της εταιρείας Fronius. Η λειτουργία του φωτοβολταϊκου σταθμού ξεκίνησε στις 11 Μαρτίου 2009.
Μεγάλη Στέρνα 330 - 200 kWp >>NEXT>>
Αυτή η υπαίθρια εγκατάσταση έχει συνδεθεί στο ελληνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης στις 23 Νοεμβρίου 2008. Χρησιμοποιήθηκαν φωτοβολταϊκά στοιχεία  πολυκρυσταλλικού πυριτίου  της εταιρείας  BP και οι μετατροπείς της εταιρείας SMA. 
Ποντοηράκλεια - 1 MWp >>NEXT>>
Ο φωτοβολταϊκός σταθμός συνδέθηκε στο δίκτυο της ΔΕΗ στις 23 Ιουλίου 2008 και μάλιστα χαιρετίσθηκε από μεγάλη μερίδα του ελληνικού και ξένου τύπου ως το πρώτο φωτοβολταϊκό έργο ισχύος 1 MW που υλοποιήθηκε στην Ελλάδα.
Μεγάλη Στέρνα 686 - 100 kWp >>NEXT>>
Ο φωτοβολταϊκός σταθμός συνδέθηκε στο δίκτυο ηλεκτροδότησης  στις 12 Μαΐου 2008. Στη μονάδα χρησιμοποιήθηκαν   μονοκρυσταλλικά στοιχεία της εταιρείας Sharp και  μετατροπείς της εταιρείας Fronius. Ο φωτοβολταϊκός σταθμός αποτέλεσε πρώτος φωτοβολταϊκός σταθμός στην Βόρειο Ελλάδα ισχύος 100 kW που συνδέθηκε στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
 


Αρχική  ::  Η Εταιρεία  ::  Έργα  ::  Προϊόντα  ::  Υπηρεσίεs  ::  Ανακοινώσεις  ::  Site Map  ::  Όροι Χρήσης  ::  Επικοινωνία

Designed and Developed by Amasis Web and Graphic Design